ပဵံလၾန္ေတာ္မူသည့္ သံဃာေတာ္ရုပ္အေလာင္း

ပဵံလၾန္ေတာ္မူသည့္ သံဃာေတာ္ရုပ္အေလာင္း
ငမိုးရိပ္ေခဵာင္းတၾင္ ေမဵာပၝလာ
စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇
အင္တာနက္သတင္း
ေအဘီစီသတင္းတၾင္ ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ ဆုံစည္းရာမႀ ကူးယူေဖာ္ဴပသည္။

2