ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

Maung Swan Yi - Poem

ဒီဇင္ဘာ ၃ မွာ အသက္ ၉၂ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာသုိ႔ ဂါရ၀ကဗ်ာ
ေမာင္စြမ္းရည္
ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၁“ေတာ္လွန္ေရး”
“လြတ္လပ္ေရး”
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး”
အေရးၾကံဳတုိင္း၊ မဆုိင္းထမ္းရြက္
အသက္ ၉၀ ေက်ာ္
“ဒုိ႔အဖုိး ေက်ာ္ေဇာ”
ေက်ာ္ေစာသက္ရွည္၊ ဒုိ႔ျမန္ျပည္မွာ
ျပန္လည္ဆုံၾက၊ ဦးခ်ေကာ္ေရာ္
ဒုိ႔ပူေဇာ္အံ့၊
ျပည္ေတာ္၀င္ခန္း၊ ေအာင္စည္းရြမ္း၍
ေ၀ါထမ္းႀကိဳရပါလုိေသာ္