ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ေျပာင္းလဲခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့မည္


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ေျပာင္းလဲခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့မည္
(မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၆