ကာတြန္း ATH - ျငိမ္းခ်မ္းေရး လာေနျပီ၊ ေျပးႏိုင္မွ လြတ္မယ္ ဟိတ္


ကာတြန္း ATH - ျငိမ္းခ်မ္းေရး လာေနျပီ၊ ေျပးႏိုင္မွ လြတ္မယ္ ဟိတ္
(ATH ေဖ့စ္ဘြတ္က ယူပါတယ္) မိုးမခ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၆