ကာတြန္း ေရႊလူ - ႏုိင္ငံပုိင္ဟူသည္ကာတြန္း ေရႊလူ - ႏုိင္ငံပုိင္ဟူသည္
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၆