ကာတြန္း စိုးၾကီး)(ေပါင္းတည္) - ေနာက္ဆုံးေပၚ ပိုင္ရွင္မဲ့

 ကာတြန္း စိုးၾကီး)(ေပါင္းတည္) - ေနာက္ဆုံးေပၚ ပိုင္ရွင္မဲ့
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၆