ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ေမာင္စြမ္းရည္ - ကၽြန္ေမာင္စြမ္းရည္ - ကၽြန္

(မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၆


ကၽြန္းေတြ ကုုန္လိုု႔

ကၽြန္ကုုန္ကူး

ကၽြန္ဗိုုလ္မွဴးေတြ ျမဴး။

ကၽြန္စိတ္ကူးနဲ႔

ကၽြန္လမ္းေဖာက္

မစၹ်ိမ ေရာက္၊ စိန -ေရာက္။

ကၽြန္လမ္းၾကီးေတြ ေပါက္ ။ ။

၂၀၁၆၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊