ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္ - ေခတ္သစ္ ျမည္းပုံျပင္

 
ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္ - ေခတ္သစ္ ျမည္းပုံျပင္
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၆