ကာတြန္း ညီေထြး - က်ဳပ္တုိ႔ကုိလည္း ေပးကာတြန္း ညီေထြး - က်ဳပ္တုိ႔ကုိလည္း ေပး
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၆