ကာတြန္း မိုးသြင္ - ၅၉ မဟုတ္ဘူး၊ ၆၀ ျပီးေတာ့ ၆၅


ကာတြန္း မိုးသြင္ - ၅၉ မဟုတ္ဘူး၊ ၆၀ ျပီးေတာ့ ၆၅
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၆