ကာတြန္း ညီေထြး - ရွာေလ ေပ်ာက္ေလ

 
ကာတြန္း ညီေထြး - ရွာေဖြေလ ..  ေပ်ာက္ရွေလ
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၆