ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ျမန္မာျပည္၊ ရန္ကုန္မွာ ငလ်င္လႈပ္

ျမန္မာျပည္၊ ရန္ကုန္မွာ ငလ်င္လႈပ္
(မယ္ခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၆

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄၊ မနက္ ၇နာရီ မိနစ္ ၄၀ ၀န္းက်င္ေလာက္တြင္ ငလ်င္တစ္ခု လွဴပ္ရွားသြားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဒုန္း ဆုိတဲ့ အသံက်ယ္ၾကီးကုိ ၾကားလုိက္ရျပီးတဲ့ေနာက္ အနညး္ငယ္ ျပငး္ထန္တဲ့ ငလ်င္တစ္ခု လွဴပ္ရွားသြားခဲ့ပါသည္။ ငလ်င္၏ ရီခ်ာစေကး ၄.၅ ႏွင့္ အထက္္ခန္႕ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းသည္။ ငလ်င္သည္ ေဒးဒရဲ၏ အေ၇ွ႕ေတာင္ဖက္ ၁၅မုိင္၊ ကေမာၻေအး ေျမငလ်င္စခန္း၏ အေနာက္ေတာင္ဖက္ ၄၈မုိ္င္အကြာ ျမန္မာျပည္တြင္းတေနရာကို ဗဟုိျပ၍ လႈပ္ခတ္သြားပါသည္။ ရန္ကုျမိဳ႕ေနသူမ်ား ငလ်င္ဒဏ္ကုိ ခံစားသိရွိလုိက္ရပါသည္။

(Earth-report-com ႏွင့္ Mitv news မွေကာက္ႏွဴတ္တင္ျပလုိက္ပါသည္။)