ခင္လြန္း - "အေပးအယူသံခိပ္"ခင္လြန္း - "အေပးအယူ သံခိပ္"
(မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၆

ဟိတ္ ...
အတိတ္ကို လာမေျပာေၾကး

တဆိတ္ ...
အရိပ္ကို လာမနင္းေၾကး

ပါးပ်ဥ္း မေထာင္
အိပ္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေန
မင္းေပ်ာ္ပါေစ ။

ခင္လြန္း၊ ၂၀ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊  ေန႔- ၄ နာရီ