ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ - ေခတ္ကုိက ခုံးတံတားေခတ္


ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ - ေခတ္ကုိက ခုံးတံတားေခတ္
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၆