ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - ၀ မရိွသူေတြ


ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - ၀ မရိွသူေတြ
(မိုုးမခ) မတ္ ၇၊ ၂၀၁၆