ဇင္လင္း - တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္ဦးမယ့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအေရး


ဇင္လင္း - တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္ဦးမယ့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအေရး
(မုိးမခ) မတ္ ၃၊ ၂၀၁၆
 
ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အာရွေဒသမွာ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးအရ ျပန္လည္အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးကိစၥဟာ တပ္မေတာ္ နဲ႔ NLD ဥကၠ႒တုိ႔ရဲ႕ အေပးအယူမွ်တမႈအေပၚ မူတည္ေနပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနဟာ ေဒသအတြင္းမွာ ဘက္ေပါင္းစုံ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့တာကို ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ၀န္ခံထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ UNDP ရဲ႕ အစီရင္ခံစာ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းဟာ လူဦးေရရဲ႕ ၂၆% ရွိတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထား တာေတြ႕ရတယ္။ လူဦးေရ ၇၀% ျဖစ္တဲ့ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားရဲ႕ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းက ၂ ဆ ပိုမို ျမင့္မားေၾကာင္း သိရတယ္။ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား မ်ားရွိရာ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား နယ္စပ္ေဒသမ်ားနဲ႔ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးကာစ ေနရာေဒသေတြမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အထူးျမင့္ မားတယ္လုိ႔ UNDP အစီရင္ခံစာက ေဖၚျပထားတာေတြ႕ရတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသံုးစြဲႏုိင္မႈပမာဏက လူဦးေရရဲ႕ ၂၆ ရာႏႈန္း သာရွိေၾကာင္း သိရတယ္။ လူထုအတြက္အဓိက စြမ္းအင္ရင္းျမစ္က ထင္းသံုးစြဲမႈ ျဖစ္ေနေသးတယ္။

ႏိုင္​ငံ​တ​ကာ​မွာ ​ျဖစ္​ေပၚေန​တဲ့ ​အ​က်င့္​ပ်က္ ​ျခ​စားမႈ ေတြ​ကို ​ေစာင့္​ၾကည့္​ေလ့​လာေန​တဲ့ Transparency International ​​အ​ဖြဲ႕ ​ရဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ​ထုတ္​ျပန္​ခ်က္အ​ရ ​ျမန္​မာ​ႏိုင္​ငံဟာ ​ႏိုင္​ငံ​ေပါင္း ၁၆၇ ​ႏိုင္​ငံ ထဲ​မွာ ​အ​ဆင့္ ၁၄၇ ​ရွိ​ေန​ပါ​တယ္။ Transparency International ရဲ႕ ဥကၠဌ ပီတာ အီဂင္ (Peter Eigen) က ဆင္းရဲမြဲေတမႈရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းဟာ အ​က်င့္​ပ်က္ ​ျခ​စား မႈျဖစ္တယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ဖုိ႔ အ​က်င့္​ပ်က္​ျခ​စားမႈကိုတိုက္ဖ်က္ရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ပီတာ အီဂင္ က ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အခုအထိ Least Developed Country (LDC) အျဖစ္က မလြတ္ေျမာက္ေသးပါဘူး။ ဒီ အေျခအေနကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္းကို NLD အစိုးရ သစ္က ဆက္လက္တာ၀န္ယူရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကမၻာ႔ဘဏ္က အကူအညီထပ္မံေပးဖုိ႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း7Day Daily News သတင္းအရ သိရပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာမွာ လက္ရွိေပးအပ္ေနေသာ အကူအညီမ်ားအျပင္ အသစ္ထပ္မံေပးအပ္မယ့္ အကူအညီေတြ ကိစၥ လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ကမၻာ႔ဘဏ္ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြး ရာမွာ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကိစၥကို အဓိကေဆြးေႏြးေၾကာင္း၊ အေျခခံက်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ လူမႈကာကြယ္ေရးဝန္ေဆာင္ မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ေရး၊ ေက်းလက္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ ေငြ ေရးေၾကးေရးက႑ စတာေတြမွာ ျပည္သူအမ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတိုးျမႇင့္ရရွိေရး၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး အစရွိတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ႔ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရပါတယ္။ ဒီ ျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံတကာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားေၾကာင္းသိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင့္ငံနဲ႔ျပည္သူတို႔အက်ိဳးကိုမ်က္ႏွာမူျပီး (ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔NLD) တုိ႔အေနနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ ခ်ေရးအပါအ၀င္ ဘက္ေပါင္းစုံ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္စြာနဲ႔ ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္း တာ၀န္လႊဲေျပာင္းမႈ လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုရဲ႕ အခြင့္အာဏာ (People’s Majority Mandate) လႊဲအပ္ျခင္းခံရတဲ့ NLD ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေလးေလးစားစား အသိ အမွတ္ျပဳလက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူပုဂၢိဳလ္အရ ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္းကို ေဘးဖယ္ထားျပီး ျပည္သူလူထု အမ်ားစုရဲ႕ ကိုယ္စား လွယ္ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥကို ပဓါနျပဳျပီး အျပဳသေဘာနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လိုပါ တယ္။ လႊဲသင့္တာ လႊဲအပ္ဖုိ႔နဲ႔ တြဲသင့္တာ တြဲလုပ္ဖုိ႔ ရိုးရိုးသားသား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။ ဒီေန ရာမွာ လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကိုလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္တုိ႔အေနနဲ႔ သိျမင္ေနၾကတဲ့အေလ်ာက္ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အဟန္႔အတားေတြကို သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ ေျဖေလ်ာ့ ေပးဖုိ႔လည္း စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ရႈျပီး မလိုလားအပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရး အဃာတေတြကို စြန္႕ပယ္သင့္ၾကပါတယ္။ မေ၀းေသးတဲ့ ၂၅ ႏွစ္တာကာလ အတိတ္သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုအေပၚ သစၥာမဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးလုံး၀မရွိခဲ့ဘဲ၊ တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡတြင္းထဲက ဆယ္တင္ေပးဖုိ႔သာ ကူညီေဆာင္ ရြက္ခဲ့တာ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္ေတြ႕ သိျပီးျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕သယံဇာတ အပါအ၀င္ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကိုမွ် ရယူဖုိ႔ လုပ္တာမ်ိဳး မရွိခဲ့ပါ။ ႏိုင္ငံေရးကိုယ္က်င့္သီလအရဆိုရင္လည္း ျမန္မာမွာ သာမက ကမၻာမွာပါ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးခံရသူျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စု ဂိုဏ္းဂဏ လူမ်ိဳးစြဲ ဘာသာစြဲ ၀ါဒစြဲ မထားဘဲ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူတုိ႔ အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ႕ေခါင္းေဆာင္ တနည္းအားျဖင့္ Statesman လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ရန္ကုန္တုိင္း၊ တနသၤာရီ တိုင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ စားေသာက္ဆုိင္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ NLD အႏိုင္ရလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ရင္၊ အဂတိလုိက္စားရင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္တဲ့အထိ အေရးယူခံရမွာျဖစ္ၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ခ်က္ကို သတိျပဳမိမယ္ဆိုရင္ သူ႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသီလ စင္ၾကယ္မႈကို ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

‘‘ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိယ္ စားလွယ္ေတြကုိ ကြၽန္မတို႔ တင္း တင္းက်ပ္က်ပ္ ကုိင္တြယ္မယ္။ ကြၽန္မတို႔က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကုိင္တြယ္လုိက္လို႔ စိတ္ဓာတ္မက်ပါနဲ႔။ ဒါဟာ ငါတုိ႔ အရည္အခ်င္းတက္ဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး ရင္ဆုိင္ပါ။ မဟုတ္တာေတြ ေလွ်ာက္ မလုပ္ပါနဲ႔။  မဟုတ္တာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္လုိ႔ရိွရင္ အေျခအေန ခက္ခဲပါမယ္။ ဥပမာဆုိလိ႔ုရိွရင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ တတ္တဲ့ကိစၥ ေငြ ေရးေၾကးေရးေပါ့။ အမွားကိုေတာ့ မွားေနရင္လည္း အမွားအတုိင္း ယုတ္စြအဆံုး ကြၽန္မတို႔ အဖဲြ႕အစည္းက ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္ခုခု အမွားအယြင္းရိွသြားလို႔ တရားဥပေဒအရ အေရးယူခံရရင္ ကြၽန္မတို႔က ဘက္လုိက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘက္မလိုက္လို႔ အမွားအယြင္းေၾကာင့္လို႔ ဒီကုိယ္စားလွယ္ဟာ အက်ဥ္းက်သြားတယ္ဆိုရင္ ေထာင္၀င္စာ မွန္မွန္ေတြ႕ဖို႔ လူလႊတ္ေပးပါမယ္။ ပစ္ထားမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး’’  လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပုံဟာ အလြန္ထူးျခားပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၂ ခုမွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ ႒မ်ားကို ေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ ေဒၚ ေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒မ်ား လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာရာမွာ ျပည္သူမ်ားစိတ္ပ်က္ေစမယ့္ အလုပ္မ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳမိဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာေတြက ေဖၚျပခဲ့တာ ေတြႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒ေတြဟာ ျပည္သူမ်ားကို ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံေရး၊ တုိင္းျပည္သစ္ တည္ေထာင္ရာမွာ အားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ဥပေဒ ပညာကိုေလ့လာၾကဖုိ႔ ပါတီဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွာၾကားလမ္းၫႊန္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးလင္းႏိုင္ျမင့္ကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း 7Day Daily News မွာေဖၚျပတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

“ေဆြးေႏြးတာေတာ့ အမ်ား ႀကီးပါပဲ။ အားလံုးေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖို႔ေပါ့။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ ေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးတယ္။ ဒါပါပဲ။ အဓိကကေတာ့ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူေတြေကာင္းေအာင္ အန္တီတို႔ လႊတ္ေတာ္ေတြက လုပ္ဖို႔၊ ဒါကိုပဲ ေဆြးေႏြးလမ္းၫႊန္တာပါ’’ လုိ႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိက ျပန္ေျပာျပပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းကာလမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ NLD ပါတီ အပုိင္း ကေတာ့ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးေရွးရႈျပီး သန္႕ရွင္းေကာင္းမြန္တဲ့ အစိုရသစ္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုက တပ္မေတာ္က Clean & Good Governance ေပၚထြန္းေရးကို အကူအညီေပးဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္မႈ ရွိ/မရွိ ဆိုတာက အခုအထိ မေသခ်ာေသးဘူး။

၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးစမွာ ၀ါရွင္တန္ပို႕စ္သတင္းစာ (Washington Post) က ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လႈိင္ကို ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းမႈလုပ္ခဲ့တာ မွတ္မိၾကဦးမယ္ ထင္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ကို တား ဆီးထားတဲ့  အေျခခံ ဥပေဒ ၅၉(စ) ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီးအေနနဲ႔ သေဘာဆႏၵရွိပါသလားလုိ႔ ၀ါရွင္တန္ ပို႔စ္က ေမးျမန္းခဲ့ဖူးတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ဒီကိစၥ သူတစ္ဦးတည္း ဆုံးျဖတ္ခြင့္မရွိဘူးလုိ႔ေျဖပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂) နဲ႔အညီ ပါလီမန္မွာ ေဆြးေႏြးျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျဖၾကားခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါဆိုရင္္ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ကို ျငင္းဆိုတာလား” လုိ႔ ထပ္ဆင့္ေမးပါတယ္။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က “အဲဒီလို မဟုတ္ပါ၊ ဥပေဒျပ ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း လုပ္ဖုိ႔လိုတယ္လုိ႔ ဆိုလိုတာပါ” လုိ႔ ျပန္ေျဖခဲ့တယ္။

Washington Post သတင္းစာက အရပ္သားအစိုးရလက္ထဲ အာဏာအျပည့္အဝ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ မလဲ လုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္တဲ့အခါ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က - “နံပါတ္တစ္အခ်က္က တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ စစ္ေရး ပဋိပကၡ လုံး၀ခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီး၊ စစ္မွန္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔လိုတယ္။ နံပတ္ႏွစ္ကေတာ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ရင့္က်က္ခိုင္မာဖုိ႔ လိုပါတယ္။ တတိယအခ်က္က ေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားနဲ႔ အစိုးရအၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။” စသျဖင့္ မေရမရာ ေျဖၾကားခဲ့တာေတြ႕ရတယ္။ ေလာေလာ ဆယ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ (၈)ဖြဲ႕ႏွင့္သာ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္၊ က်န္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ျပီးျပတ္ေအာင္ ေဆြးေႏြး သေဘာတူခ်က္ရမွသာ လုံး၀ျငိမ္းခ်မ္းမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျဖခဲ့တယ္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးရဲ႕ ေျဖဆိုခ်က္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ လက္ငင္းေပၚေပါက္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြဟာ ရိုးရိုးသားသား ျဖစ္တာဟုတ္ရဲ႕လားလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ရွိေနသမွ် တပ္မေတာ္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဆက္လက္ေနရာယူထားဦးမယ့္  သေဘာေတြ႕ရတယ္။ ဒီ အခ်က္က NLD အရပ္သား အစိုးရအသစ္ တက္လာမွာကို တပ္မေတာ္က သိပ္လိုလားပုံမရသလို ျဖစ္ေနတယ္။ လက္ရွိ အေနအထားအရ NLD က အမတ္ေနရာ ၃၉၀ ေက်ာ္နဲ႔ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။  ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အစိုးရက NLD ပါတီ ကို  အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရေတာ့မယ့္ အေျခအေနမွာ  တပ္မေတာ္က တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အမွန္တကယ္ လိုလားရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လက္တြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူလူထုအမ်ားစုက တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရ စီ အရပ္သားအစိုးရ တစ္ရပ္ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ေပၚလာေရးကို တပ္မေတာ္က ၀မ္းပမ္းတသာ ႀကိဳဆို သင့္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ကေလာတပ္နယ္ရွိ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္ သင္တန္း သား အရာရွိမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုအမွာစကားေျပာရာမွာ လက္နက္စဲြကိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္လို႔မရႏုိင္တဲ့အတြက္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံတယ္ဆိုရင္ လက္နက္စြန္႔ၿပီး တရားဥပေဒနဲ႔ အညီ ေတာင္း ဆိုမႈေတြျပဳလုပ္ၾကဖို႔ ေျပာၾကားသြားတာေတြရပါတယ္။ ဒီသေဘာထားကေတာ့ သိပ္မေကာင္းလွဘူးလုိ႔ ေျပာရပါ လိမ့္မယ္။ တနည္းေျပာရရင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ မူ၀ါဒပါပဲ။ လက္နက္စြန္႕ျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒေအာက္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တိုင္းရင္းသားရပိုင္ခြင့္ကို ေတာင္းယူပါလုိ႔ ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။

ဒီသေဘာထားကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အမ်ားစုက လက္ခံမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီသေဘာထားက ပင္လုံမူျဖစ္တဲ့ တန္း တူအခြင့္အေရးကို ပစ္ပယ္ရာလည္းေရာက္ေနပါတယ္။ က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာမယ္ဆိုတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီပုံစံဆိုရင္ ျပည္တြင္းစစ္ လြယ္လြယ္နဲ႔ ရပ္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီသေဘာေျပာဆိုခ်က္ဟာ အခုလို နိုင္ငံေရး အကဲဆတ္ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပာသင့္တဲ့စကားလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ျပည္တြင္းစစ္ကို ဆက္ေမြး ထားျပီး၊ ပါလီမန္မွာ ၂၅%ကို ဆက္လက္ရယူထားလိုတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပုံရပါတယ္။ အရပ္သား အစိုးရရဲ႕ ဒီမိုကေရစီေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဟန္႔တားပိတ္ပင္လိုတဲ့ အသြင္ေဆာင္ေနပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ ရွိေန တဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း (အရင္စစ္အစိုးရသေဘာထားအတိုင္း) ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကို အဆက္ မျပတ္ ဖိႏွိပ္ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ေထာင္ခ်လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ကလည္း ဒီမိုကေရစီဆန္႕က်င္ေရးနဲ႔ NLD အရပ္သား အစိုးရ အခက္ေတြ႕ေစေရး ျဖစ္တာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီ အခ်ိဳးအတိုင္း ဆိုရင္ေတာ့ NLD အစိုးရ တာ၀န္ယူခ်ိန္မွာ အခက္အခဲ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြကို အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ စိတ္တိုင္းက် လုပ္ခြင့္ ရႏိုင္ဖြယ္မရွိပါဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က “မင္းမွာသစၥာ လူမွာကတိ” ဆိုတဲ့ စကားကိုလည္း သူ႕မိန္႕ခြန္းမွာ သုံးသြားပါေသးတယ္။ သစၥာမဲ့မႈေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ဆုံးရႈံးခဲ့ဖူးတယ္။ သစၥာမဲ့မႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတယ္…စသျဖင့္လည္း ေျပာပါေသးတယ္။ မိမိတိုင္းျပည္အေပၚ သစၥာမဲ့မႈ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာခံမႈ၊ တပ္မေတာ္အေပၚ သစၥာမဲ့မႈ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးရႈပ္ေထြးခဲ့ရတယ္လုိ႔ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျပီး၊  ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ သတ္မွတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ ထည့္သြင္းထားတာျဖစ္တယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။ ဒီ စကားက ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ရည္ညႊန္းပုံရပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵမဲကို ရရွိထားတဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ကို သမၼတ ျဖစ္ခြင့္မရေအာင္ ဟန္႔တားလိုတဲ့ သေဘာ လကၡဏာလား…လုိ႔ ေတြးေတာစရာျဖစ္ပါတယ္။ ယုံမွားစရာမရွိတဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ ျပည္သူ႕ေခါင္းေဆာင္ကို တပ္မေတာ္က ျငင္းပယ္ေတာ့မွာလား။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ကန္႕သတ္ထားျပီး၊ တပ္မေတာ္က ျပည္သူနဲ႔အတူ လက္တြဲျပီး အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးလုပ္မယ္ဆိုတာေရာ…ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။

ဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ သမၼတေလာင္း အမည္ စာရင္းတင္သြင္းမယ့္ ရက္ကို တစ္ပတ္ေလာက္ ေရွ႕တိုးၿပီး မတ္လ ၁၀ ရက္ကို ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့တာဟာ ထူးျခားပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ဖို႔ ဥပေဒက ခြင့္မျပဳေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး ၂ ခုရွိပါတယ္။ တခုကေတာ့ အသစ္ဖြဲ႕မယ့္ အစိုးရမွာ (Cabinet) အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ဖို႔ပါ။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတာ၀န္ယူျပီး အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမ ဟုတ္ စကၤာပူက လီကြမ္ယူရဲ႕ နမူနာျဖစ္တဲ့ သမၻာရင့္ ဝန္ႀကီး (Senior Minister) ေနရာမ်ိဳးလည္း ယူလုိ႔ရပါတယ္။ ကာလံု အစည္းအေဝးေတြကို သမၼတနဲ႔အတူ တရား၀င္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိဖုိ႔ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေနရာက အသင့္ေတာ္ ဆုံး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကေတာ့ တကယ့္ကို “တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္” လုိ႔ ဆိုရမယ့္ အေနအထားပါပဲ။