သြန္းခ - အ၊ထ၊က (၃) စမ္းေခ်ာင္း၊ေရႊရတုအထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ (၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္


သြန္းခ - အ၊ထ၊က (၃) စမ္းေခ်ာင္း၊ေရႊရတုအထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ (၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္
(မိုးမခ) မတ္ ၂၊ ၂ဝ၁၆ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္(၃)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၏ ႏွစ္ (၅ဝ)ျပည့္ ေရႊရတု အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ (၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အာစရိယ ပူေဇာ္ပြဲကို ေဖာ္ျပပါေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ အစည္းအ ေဝး ခန္းမေဆာင္တြင္ မတ္လ ၂ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


အခမ္းအနားသို႔ ကန္ေတာ့ခံ ဆရာၾကီး၊ ဆရာမၾကီးမ်ားႏွင့္ တကြ လက္ရွိပညာသင္ၾကားဆဲ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။


အစီအစဥ္အရ ဆရာၾကီး၊ ဆရာမၾကီးမ်ားအားကန္ေတာ့အျပီးတြင္ လက္ရွိ ေက်ာင္းအုပ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဦးတင္ေဌး မွ ေက်းဇူးတင္စကား၊ ႏွစ္ (၅ဝ)ျပည့္အခမ္းအနားက်င္းပ ျပဳလုပ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆရာၾကီး၊ဆရာမၾကီးမ်ားအား ဂါရဝ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။


ေက်ာင္း၏ႏွစ္ (၅ဝ) ျပည့္ ေရႊရတု အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အ၊ထ၊က (၃)စမ္းေခ်ာင္း မျဖစ္ေပၚမီ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းမေပၚမွ အက်ယ္အဝန္းဝ.၇၉ဧကအက်ယ္အဝန္းရွိ အမွတ္၆၂/၆၄ ေျမေနရာတြင္ ၁၉၄ဝခုႏွစ္က ျမဴနီစပါယ္ မူလတန္းေက်ာင္းအျဖစ္ စတင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊
၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္အ၊လ၊က (၂) စမ္းေခ်ာင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတိုးျမွင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ အ၊ထ၊က (၃) စမ္းေခ်ာင္း အျဖစ္ ထပ္မံတိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ႏိူင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ေက်ာင္းေျမေနရာမွာ ျမဴနီစပါယ္အမည္ေပါက္ ႏွင့္သာရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၅၊ေအာက္တိုဘာ(၂၁)ရက္မွသာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊အမွတ္(၃)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းပိုင္ေျမေနရာအျဖစ္ေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္ခြင့္ရခဲ့ပါေၾကာင္း ထည့္သြင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး(ျငိမ္း)ေဒၚျမင့္သိန္းမွ အမွတ္တရ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ကန္ေတာ့ခံ ဆရာၾကီး၊ဆရာမၾကီးမ်ားအား အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ အမွတ္ တရ ကံစမ္းမဲမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ေန႔လည္စာမ်ားျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္းအား ေတးဂီတ အစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။