ေအာင္ေ၀း - ရွံ ဳ း ကၽြဲ


ေအာင္ေ၀း - ရွံ ဳ း ကၽြဲ
(မိုးမခ) မတ္ ၉၊ ၂၀၁၆
 

အ ာ း လုံ း ဟ ာ
ကၽြဲေတြပဲ။

မည္းမည္းျမင္တိုင္း ခတ္တယ္
ခတ္တိုင္းလည္း မႏိုင္ဘူး။

အခု
ဖင္ကေလးတရမ္းရမ္း
မ်က္ရည္ကေလးတစမ္းစမ္းနဲ ့
ထြက္ခတ္ခတ္ၿပီး ထြက္သြားေလရဲ ့။ ။

 ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
မတ္ ၅- ၂၀၁၆။