ရွာေဖြေရး ...

PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ေမာင္လူေရး - အားသာခ်က္ေတြမ်ားစြာရွိေသာ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေန


ေမာင္လူေရး - အားသာခ်က္ေတြမ်ားစြာရွိေသာ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေန
(မိုုးမခ) မတ္ ၅၊ ၂၀၁၆

ေဒၚစုသမတျဖစ္မည္၊ မျဖစ္ဖူး။ ေဒၚစုကို သမတမျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္၊ အေႏွးနဲ႔ အျမန္ဘဲ၊ ျဖစ္ကို ျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးလုပ္ၿပီး ကာလုံမွာထိုင္မည္စသည္ျဖင့္ ေျပာေနၾကသည္။

ျမန္မာျပည္မွာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ ဘာမဆိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမတျဖစ္သည္ဘဲဆိုပါစို႔။ ဒီမိုေရစီအေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ေရးႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တိုင္းျပည္နစ္နာသည့္စာခ်ဳပ္ေတြ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုေရးစတာေတြ လက္ရွိသက္တမ္း ၅ႏွစ္အတြင္း သမတႀကီးေဒၚစုလုပ္ႏိုင္တာေတြအမ်ားႀကီးမွ အမ်ားႀကီး။

ေဒၚစုသမတမျဖစ္ေတာ့ဘူးဘဲဆိုပါစို႔။ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔ထားသည့္ သမတဘဲရွိမည္ျဖစ္ရာ သမတလုပ္ႏိုင္သည့္အလုပ္ေတြအျပင္ ပါတီကိုေကာင္းေကာင္းကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္။ လက္ရွိမွာ အရပ္ဘက္ႏိုင္ငံေရးပါတီအေနႏွင့္ NLD ဘဲရွိသည္။ ၾကံ႔ခိုင္ေရးပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေသသေလာက္နီးနီးျဖစ္သြားသည္။ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔မရွိေသး။

ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခု မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ လက္ရွိသက္တမ္း ၅ႏွစ္အေက်ာ္တြင္ပါ ႏိုင္ငံေရးအားေကာင္းေမာင္းသန္ရွိေနမွ အထိုင္ၿငိမ္သည့္ ကူးေျပာင္းေရးကို သြားႏိုင္လိမ့္မည္။ မဟုတ္လွ်င္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခ်ိန္မေရြး ေခါင္းေထာင္လာႏိုင္သည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚစုသည္ သမတမလုပ္ဘဲ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးလုပ္ၿပီး ကာလုံထဲ ဝင္ထိုင္မည္ဆိုလွ်င္ သမတသည္ ေဒၚစု၏အရွိန္အဝါေအာက္မွာ ျပားျပားဝပ္ကာ ကာခ်ဳပ္ႏွင့္ က်န္ကာလုံအဖြဲ႔ဝင္တို႔၏ အ႐ိုအေသတန္မႈျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ပါတီ၏ႏိုင္ငံေရးပုံရိပ္လည္း ေမွးမွိန္ႏိုင္သည္။ ယင္းသည္ ေဒၚစုအလြန္ႏိုင္ငံေရးအတြက္ စိတ္မေအးစရာအေျခအေနပင္။

အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ တစုံတေယာက္၏ၾသဇာေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အစစ္အမွန္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းျပႏိုင္မွသာ စစ္ဘက္၏ အရပ္သားမ်ားသက္သက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟူေသာ ရာသက္ပန္စြဲကိုင္ထားေသာအယူအဆကို အားေပ်ာ့ေအာင္၊ ထိုမွ ေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္၊ တစတစျဖင့္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသက္သက္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

NLD အစိုးရ၏ ၅ႏွစ္သက္တမ္းသည္ ေလာေလာဆယ္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဌာနမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ခန္႔ခြင့္မရေသာ္လည္း စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ ႏွစ္ ၅၀ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ခံရမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရွ႕ေရးႏွင့္လည္း တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်ပါသည္။

ေဒၚစုသည္ သူရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈရယူေရးမဟာဗ်ဴဟာအရ လူကိုမၾကည့္နဲ႔၊ ပါတီကိုၾကည့္ပါ၊ လူကို သူကိုယ္တိုင္ထိမ္းေက်ာင္းမည္ဟု အာမခံထားရာ ပါတီဝင္မ်ားကို အေသအခ်ာေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားေရးလုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္တာဝန္ရွိေနပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါတီႏိုင္ငံေရးတခုတည္းျဖင့္ ခရီးမတြင္ႏိုင္ရကား တၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေရးဟန္ခ်က္ညီေရႊ႕လ်ားဖို႔ အရပ္ဘက္ကိုလည္း ထိေတြ႕ဦးေဆာင္ရမည္၊ လတ္တေလာတြင္ ေဒၚစု၏ဦးေဆာင္မႈကိုသာ ျပည္သူလူထုက လက္ခံထားသည္။ ယင္းအေနအထားျဖင့္ပင္ စစ္တပ္၏ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေပၚ တုပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ႀကိဳးေတြကို ေျဖေလ်ာ့ခဲ့ရာ ဆက္လက္ေျဖေလ်ာ့ရင္း စစ္ဖက္၏ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကိုပါ ရယူရမည္။

ႏြံထဲက စတင္႐ုန္းထြက္သည့္အပိုင္းတြင္ တက္ညီလက္ညီ႐ုန္းေအာင္၊ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္သြားေအာင္ ဆြဲေခၚမည့္သူလိုပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကစဥ့္ကလ်ား၊ ပညာေရးကစဥ့္ကလ်ား၊ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈကစဥ့္ကလ်ား၊ စည္းလုံးေရးကစဥ့္ကလ်ား၊ စာရိတၱကစဥ့္ကလ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈကစဥ့္ကလ်ား၊ ယုံၾကည္မႈကစဥ့္ကလ်ား၊ က႑တိုင္းမွာ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနသည့္ က်ဆုံးႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္စဥ္ႀကီးထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လူထုေခါင္းေဆာင္တေယာက္ အေသအခ်ာလိုအပ္ပါသည္။

ေမာင္လူေရး