ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - မတ္တပ္ရပ္လိုု႔ လႊတ္မွာ ခိုု


ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - မတ္တပ္ရပ္လိုု႔ လႊတ္မွာ ခိုု
(မိုုးမခ) မတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၆