ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ခင္လြန္း - တာထြက္ခ်ိန္

ခင္လြန္း - တာထြက္ခ်ိန္
(မုိးမခ) မတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၆

မင္းတို႔ ငါတုိ႔ေျပာတဲ့ ဒီေန႔ကိုေရာက္လာၿပီ
ဒါေပမဲ့ မင္းတို႔ ငါတုိ႔ေျပာတာ ဒီေန႔ဟုတ္လို႔လား
ေလေၾကာင္းေျပာင္းျပန္တိုက္လဲ ေလထီးေတာ့ပြင့္တာပါပဲ
အကိုင္းကိုေဇာက္ထိုးစိုက္ထားတဲ့ ငါ့ႏွင္းဆီပင္ေလးတုန္းကလို
ပြင့္လာေတာ့ ေခါင္းေပၚပန္ခ်င္ၾကတာေပါ့
ပန္းပဲကြာ ပန္းေပးလုိက္ေပါ့ ပန္းေပးတိုင္းအရႈံးဆိုတာအရူးစကား
ကိုင္း ၾကာပါတယ္ လူမေစာင့္နဲ႔
ကိုယ္လက္ေတြ ေပ်ာ့ေျပာင္းေအာင္စိတ္ကိုေဖာ့ထားလိုက္ၾက
ၿပီးေတာ့ သံပတ္ကုန္ေနရင္ေပးထား၊ ခ်ာခ်င္သြင္းရမွာေတြသြင္းထား
အပိုေတြေဆာင္ရမွာေတြေဆာင္ထား
အေဆာင္ေတြ ေဆာင္ရမွာေတြလဲ ေဆာင္ထား
ျမစ္ဟာေကြ႔လို႔လွခဲ့ေပမယ့္
ေခတ္က ေ၀့ခဲ့ေတာ့ အေညာင္းသားေမာင္
ကိုင္း ...ေမာင္းတင္လိုက္စမ္း ေမာင္းတင္လိုက္စမ္း
တင္လုိက္စမ္း...

ခင္လြန္း
၃၀.၃.၁၆
၁၆း၃၀