ကာတြန္း ဖိုုးေဇာ္ - ဆင္းရဲတြင္း ႏွစ္ ၅၀


ကာတြန္း ဖိုုးေဇာ္ - ဆင္းရဲတြင္း ႏွစ္ ၅၀
(မိုုးမခ) ဧျပီ ၂၅၊ ၂၀၁၆