ေစာငုိ - ေႏြေတး

 
ေစာငုိ - ေႏြေတး
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၆

တေႏြသစ္ၿပီ
စနစ္ေျပာင္းမဂၤလာ
ခါရာသီနကၡတ္နဲ႔
ထြတ္ျမတ္ၾကည္လင္။

ႏွစ္သစ္ ေခတ္သစ္
အသစ္ေလာက
ဘ၀ခပင္းလိုအင္
အလွသတင္းခ်ဳိလြင္လြင္
ေျမအျပင္ ေရႊအဆင္း
အလင့္ပြင့္ျဖာေ၀။

ဂိမၼာန
သိဂၤါရ အလွစခန္းမွာ
ဘ၀ႏြမ္းေတြ တဖန္သစ္
ပုရစ္ဖူး ၿမိဳင္ေဟ။

ေစာငုိ
ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၆