ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ေစာငုိ - ေႏြေတး

 
ေစာငုိ - ေႏြေတး
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၆

တေႏြသစ္ၿပီ
စနစ္ေျပာင္းမဂၤလာ
ခါရာသီနကၡတ္နဲ႔
ထြတ္ျမတ္ၾကည္လင္။

ႏွစ္သစ္ ေခတ္သစ္
အသစ္ေလာက
ဘ၀ခပင္းလိုအင္
အလွသတင္းခ်ဳိလြင္လြင္
ေျမအျပင္ ေရႊအဆင္း
အလင့္ပြင့္ျဖာေ၀။

ဂိမၼာန
သိဂၤါရ အလွစခန္းမွာ
ဘ၀ႏြမ္းေတြ တဖန္သစ္
ပုရစ္ဖူး ၿမိဳင္ေဟ။

ေစာငုိ
ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၆