ကာတြန္း ကိုေခတ္ - ပညာေပးလိုက္တာ ဘယ္သူလဲ

 
ကာတြန္း ကိုေခတ္ - ပညာေပးလိုက္တာ ဘယ္သူလဲ
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၆၊ ၂၀၁၆