ခက္ဦး - အကယ္ဒမီေ႐ွာ့ခက္ဦး - အကယ္ဒမီေ႐ွာ့
(မိုုးမခ) ဧျပီ ၅၊ ၂၀၁၆

အေယာင္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူေတြဟာ
အေဆာင္အေယာင္ေတြၾကားၿပိဳးျပက္ကာ
သာသာယာယာ ...