ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

သားၾကီးေမာင္ေဇယ် - အသစ္မ်ားနဲ႕ က်ေနာ္သားၾကီးေမာင္ေဇယ် - အသစ္မ်ားနဲ႕ က်ေနာ္
(မိုုးမခ) ဧျပီ ၁၈၊ ၂၀၁၆

ႏွစ္သစ္
အစိုးရသစ္
အေတြးသစ္
အျမင္သစ္
အခင္အက်င္း အသစ္
ငါကေတာ့ မ်က္ႏွာ မသစ္ရေသးဘူး။

သားႀကီးေမာင္ေဇယ် (၁၇-၄-၂၀၁၆)