ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - ထမင္းေကၽြးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ေလာဘ


ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - ထမင္းေကၽြးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ေလာဘ
(မိုးမခ) ဧျပီ ၇၊ ၂၀၁၆