ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔အဂၤလိပ္စာ - Do & Undo


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔အဂၤလိပ္စာ - Do & Undo
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုုးမခ၊ ဧျပီ ၈၊ ၂၀၁၆