ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ေက်ာ္ဟုန္း - မ႐ိွသုဥ္း႐့ဲ မ႐ိွသုံးခ်ိန္


ေက်ာ္ဟုန္း - မ႐ိွသုဥ္း႐့ဲ မ႐ိွသုံးခ်ိန္
(မိုးမခ) ေမ ၆၊ ၂၀၁၆


႐ာသီကုန္ေတြေတာင္
႐ာသီခ်ိန္မွာ ႐ွားပါးလြန္းတ့ဲေနာက္
တြယ္မက္ေပ်ာ္ပါးျခင္းဟာ အားငယ္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဗိုက္တာမင္ ခ်ိဳ ့တ့ဲၿပီ။
ေလာကသားဆိုတာ ေလာကမွာ
ေလာဘေတြနဲ ့စစ္ခင္း႐င္း
အခ်ိန္ျဖဳန္းတီးေန႐ေတာ့မလား။
ငါနဲ ့ငါလည္း ႐န္ျဖစ္ေန႐တာ ေန ့တိုင္း
ငါနဲ ့သူလည္း ႐န္ျဖစ္ေန႐တာ ေန ့တိုင္းလို
႐ာသီကုန္ေတြ ေဂဟစည္းအျပင္မွာ
မ်ိဳးတုန္းလုတ့ဲ အေၾကာင္း႐င္းလား။
စားက်က္လုၾက႐င္း
ေလာဘနယ္နိမိတ္ က်ယ္ျပန္ ့လာ
ေမာတ့ဲအခါ အာသာေျဖဖို ့ေသာက္စ႐ာ ပယ္လယ္ေ႐ပဲ ႐ိွတ့ဲအခါ။
မေက်နပ္လည္း
ေက်နပ္လိုက္႐မွာ
ငတ္တ့ဲသူအတြက္
ပင္လယ္ေ႐ လက္တခုပ္လည္း
ေႏြမီးပူကို အံတုစ႐ာ
ငါ့ဝမ္းပူဆာ နတ္သုဒၶါတ့ဲလား။

(အ့ဲဒိက်မွ...ယဥ္ေက်းမႈ အႀကီးႀကီးကို ပ်က္ေတာ့တာပဲေလ)