ကာတြန္း ေဖာင္းေဖာင္း - မယူေတာ့ဘူးဆိုေတာ့

 

ကာတြန္း ေဖာင္းေဖာင္း - မယူေတာ့ဘူးဆိုေတာ့
(မိုးမခ) ေမ ၂၅၊ ၂၀၁၆