ကာတြန္း ေတာ္ေတာ္တည္ - အခက္ခဲဆုံး အမႈ

 
ကာတြန္း ေတာ္ေတာ္တည္ - အခက္ခဲဆုံး အမႈ
(မိုးမခ) ေမ ၆၊ ၂၀၁၆