ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး အစီအမံမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး အစီအမံမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ 
ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္) ၊ မိုးမခ။ ေမ ၁၃၊ ၂၀၁၆

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ (၂) တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း တက္ေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။


နယ္လံု၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴ းႀကီးတင္ေအာင္ထြန္း ႏွင့္

မူးယစ္အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနမွဴ း ရဲမွဴ းႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္းတို႔ မွ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

မူးယစ္ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဒဂံုစီမံခ်က္ကို ေမ ၁ ရက္မွ ဇြန္ ၁၅ ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ရဲမွဴ းႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း မွ ေျပာျပခဲ့သည္။