ကာတြန္း Joker - ေၾကာ္ျငာ ရမယ္၊ ေၾကာ္ျငာကာတြန္း Joker - ေၾကာ္ျငာ ရမယ္၊ ေၾကာ္ျငာ
(မိုးမခ) ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၁၆