ကာတြန္း ေတာ္ေတာ္တည္ - မ၀ါးေတာ့ပါဘူးကာတြန္း ေတာ္ေတာ္တည္ - မ၀ါးေတာ့ပါဘူး
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၆