ကာတြန္း သြန္းခ - ဘဲဥအုပ္စု ကို မထိနဲ႕


ကာတြန္း သြန္းခ - ဘဲဥအုပ္စု ကို မထိနဲ႕
(မိုးမခ) ဇူလုုိင္ ၁၊ ၂၀၁၆