ကာတြန္း စိုုးၾကီး(ေပါင္းတည္) - သူတိုု႔ေတြလည္း အေလးျပဳၾကေတာ့မည္


ကာတြန္း စိုုးၾကီး(ေပါင္းတည္) - သူတိုု႔ေတြလည္း အေလးျပဳၾကေတာ့မည္
(မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၁၈၊ ၂၀၁၆