ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ေဆာင္းလူ ● လမ္းေဆာင္းလူ ● လမ္း
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၁၀၊ ၂၀၁၆

ေရမီးအစုံ
ေရညိႇအဖုံဖုံ
သတၱ၀ါမ်ဳိးစုံ အမႈိက္သ႐ုိက္ပုံနဲ႔
၀င္ဒါမီယာရပ္ကြက္ပ်က္လုိ လမ္း ...။

ဒီလမ္းမွာ
တဲအုိလည္း ရွိရဲ႕
တုိက္ၿပိဳလည္း ရွိရဲ႕
အရြယ္စုံစုံ အမ်ဳိးစုံစုံ
၀ီ၀ီလည္ေျခရႈပ္ ေပ်ာ္ပါးတဲ့ လမ္း ....။

ယုတ္စြအဆုံး
ေတာင္းစားသူတုိ႔ ရႊင္ျမဴးတဲ့လမ္း ....။

ဒဏ္ရာမ်ားမွာ
ပတ္ၾကားအက္လာတဲ့ လမ္း ....။

တုိက္စားမႈမွာ
ရြဲ႕ရြဲ႕လာတဲ့ လမ္း ....။

လႈိက္စားမႈမွာ
က်ဥ္းက်ဥ္းလာတဲ့လမ္း ...။

ကႀကိဳးအစုံအလင္နဲ႔
အသုံးေတာ္ခံ လမ္း ....။

အက္ေၾကာင္းတပုံတပင္နဲ႔
ခုတုံးလုပ္ခံ လမ္း ....။

တကယ္ေတာ့
ဒီလမ္း
သက္တမ္းအရင့္ဆုံး လမ္း ...။

ေဆာင္းလူ
ၾသဂတ္စ္ ၁၁၊ ၂၀၀၇