ရွာေဖြေရး ...

PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

နီဇူလုိင္ ● အေရာင္နဲ႔ အလွ

 နီဇူလုိင္ ● အေရာင္နဲ႔ အလွ  
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၆

အေရာင္နဲ႔ အလွ
လူကေလးေရ
ၾကည့္ေလ......။

ေတာ၊ ေတာင္ ၊ေရ၊ ေျမ။
ေတာဆိုလည္း၊ ေတာအေရာင္
ေတာင္ဆိုလည္း၊ ေတာင္အေရာင္နဲ႔။

ပင္လယ္ျပာ ျမစ္ျပင္ျပာ
၀ဲဂယက္ျဖာ ေရာင္စံုေတာက္ပ
လွမွလွပဲေလ။
ေျမျပင္ အလံုးစံုမက
သဘာ၀ေနေရာင္၀ယ္
ခုနစ္သြယ္ေရာင္စဥ္ရွိတယ္။

လူေလးရင္ထဲကႏွလံုးသား
လွပစြာအေရာင္မ်ားျခယ္
လြတ္လပ္စြာ ျခယ္စမ္းကြယ္။

အေရာင္အေသြးကင္းေပ်ာက္
မြဲေျခာက္ေျခာက္ျဖဴေလ်ာ္ေလ်ာ္
ခပ္ေလွ်ာ္ေလွ်ာ္
ဘ၀ထက္စာရင္

နီခ်င္နီ၊
စိမ္းခ်င္စိမ္း။
ႏုခ်င္ႏု၊ ရင့္ခ်င္ရင့္။
အေရာင္တိုင္းလွ
အလွတိုင္းမွာ အေရာင္႐ွိတယ္။

နီဇူလိုင္

ပန္းခ်ီ ေမာင္ရဲမိုး၊ ၂၀၀၃