ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ေမာင္မိႈင္းလြင္ (အင္းဝ) ● သစၥာငွက္


ေမာင္မိႈင္းလြင္ (အင္းဝ) ● သစၥာငွက္
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆

ေအာက္ခ်င္းငွက္သည္
သစၥာတရား၏ နိမိတ္ပံု။

ေအာက္ခ်င္းငွက္သည္
ခ်င္းလူမ်ဳိး၏ သေကၤတ။

ခ်င္းႏွင့္ေအာက္ခ်င္း၊သစၥာခ်င္းဆံု
ပင္လံု ယံု၍ ပံုအပ္ခဲ့ၾက။

၄၇ က ၊ ဝိေသသတိုင္း
၇၄ က် ျပည္နယ္
မအီမလယ္၊ ကတိျပယ္ၾက
မညီမမွ် တန္းမတူ
ပင္လံုမူသည္ ပလံုျဖစ္ခဲ့။

အမွားေဝဖန္၊ ေအာက္ခ်င္းသံကို
ေထာင္နံရံၾကား၊ ထိမ္ဝွက္ထားၾက။

သစၥာငွက္ ဇြဲ၊ ရဲရင့္ျဖတ္လတ္
ေတာင္ဇလပ္ပန္း၊ ေတာင္တန္းမ်ားကို
သစၥာဆို လႈပ္ႏႈိး၊ လဲက်ႏိုးထ
၉၀ က်ေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္။

ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္၊ မေမြ႔ေလ်ာ္အား
လႊတ္ေတာ္တံခါး၊ ေသာ့ခတ္ထား၍
ေထာင္တံခါးပြင့္၊ မင္းဒဏ္သင့္ျပန္။

အဓမၼကို၊ ဓမၼႏွင့္ တိုက္
ေခါင္းမငိုက္ဘူး တသက္တာ။

အာဏာရွင္ကို
စြမ္းအင္ရိွသမွ်၊ တဘဝလံုး
က်ဳံးရုန္းတိုက္ရင္း၊ သစၥာခ်င္းယွက္
ေအာက္ခ်င္းငွက္တို႔ ေတးသီလ်က္
ေတာင္ဇလပ္ေျမ ပြင့္ေဝလ်က္။ ။

(က်ဆံုးရဲေဘာ္ ဦးဒိုေထာင္ ....သို႔)

ေမာင္မိႈင္းလြင္ (အင္းဝ)
၁ ၉ . ၉ . ၂ ၀ ၁ ၆