ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ကမ္လူေဝး ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲၿပီး ေနာက္တေန႔ကမ္လူေဝး ● ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲၿပီး ေနာက္တေန႔
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၉၊ ၂၀၁၆

အိမ္ထဲက ကေလးငယ္ဗိုက္ကို
အသိဉာဏ္ ကန္းေနတဲ့ က်ည္ဆံက
ဖြင့္ေဖာက္ပစ္လိုက္တယ္။

ဘုရားသခင္ေခၚေတာ္မူတဲ့ ဝိညာဥ္
ၿငိမ္ဝပ္ျခင္း ရွိပါေစ။

ေသြးအိုင္ထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ၿပိဳလဲေနဆဲ ႏိုင္ငံေတာ္
ေဆြးေႏြးပြဲၿပီး ေနာက္တေန႔။ ။

ကမ္လူေဝး