ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ခုိင္မ်ဳိး ● လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း


ခုိင္မ်ဳိး ● လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၆

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ဖို႔အေရး
အေလ်ာ့အတင္း ဘယ္ေလာက္
နည္းဗ်ဴဟာ ဘယ္ေလာက္
အစြဲျပင္းျပင္း မာန္တင္းျခင္း ဘယ္ေလာက္
အသက္ ဘယ္ေလာက္
စစ္ပြဲဘယ္ေလာက္
က်ည္ဘယ္ေလာက္
ဒုကိၡတ ဘယ္ေလာက္၊ ဆုံးရႈံးမႈဘယ္ေလာက္
ျဖတ္သန္းခဲ့သလဲ။

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ဖို႔အရင္းအႏွီးက
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာႀကီးတယ္

မီးကိုပ်ဳိးခဲ့ၿပီးၿပီ
ဆရာႀကိဳက္ဖို႔
မ်က္ျဖဴလည္း ဆိုက္ခဲ့ၿပီးၿပီ
အခုအထိအခ်ဳိ႕….
လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ဖို႔အေရး
လက္ကိုေသြးလုိ႔။ ။

ခိုင္မ်ဳိး