ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ေယာဟန္ေအာင္ ● ေဆာင္းည

 ေယာဟန္ေအာင္ ● ေဆာင္းည
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၇

"ေႏြက သူဟာ ပူေလာင္ေၾကာင္း
သက္ေသေကာင္းေကာင္းနဲ႔
အတိအလင္း ျပသႏိုင္တယ္" ဆိုေပမယ့္
ေဆာင္းညက ရွည္လ်ား တိတ္ဆိတ္ေနလိုက္တာ
ႏွင္းသံ ၿဖိဳးၿဖိဳးေဖ်ာက္ေဖ်ာက္နဲ႔ ေခ်ာက္ျခားစရာ
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ စိတ္ေျပာင္းၿပီလား စိုးမိေပါ့
ႏွင္းမိုးရိုင္းနဲ႔ ေလရူးလိႈင္းထ ရာသီအခါ။

တိတ္ဆိတ္ေနဆို
စနစ္ဆိုးေတြအေပၚ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့တယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈေတြအေပၚ တိတ္ဆိတ္ေနတာ
အေျခခံအခြင့္အေရးေတြအေပၚ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့တာ
တရားမွ်တမႈအေပၚ တိတ္ဆိတ္ေနတာ
မ်က္ရည္၊ ငိုရိႈက္သံနဲ႔ ငတ္မြတ္မႈေတြအေပၚ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့တာ။

တို႔ထုဆစ္ခဲ့တာ မဟာအိပ္မက္ေတြပါ။

ဘာမွမဟုတ္ဘဲ ေဆာင္းျမက္႐ုိင္းၾကား
ေသြးထိုင္း ေအးခဲသြားႏိုင္တာေပါ့။

"ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ပါ
ေဝ့ကာဝိုက္ကာ အလိုက္သင့္ စီးေမ်ာရင္း
ပင္လယ္အထိ မဆင္း မေရာက္ႏိုင္မွာ စိုးေနခဲ့တယ္။" *

ေယာဟန္ေအာင္
ဇန္ ၇၊ ၂၀၁၇။

* ကိုၿငိမ္းေဝရဲ႕ ပင္လယ္ကိုရွာမေတြ႔တဲ့ျမစ္မ်ား ဆိုတဲ့စာသားကို ခံစားရယူသည္။