ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ေက်ာ္ဟုန္း - ေနေလာင္ အညတ႐ေက်ာ္ဟုန္း - ေနေလာင္ အညတ႐
(မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၇

ယုံၾကည္႐ာတခုအတြက္
ဘဝထူေထာင္ေ႐းကို စေတး
ေက်ာက္ေတာင္နံ႐ံႀကီးကို
ေခါင္းနဲ ့ေဆာင့္တြန္းတ့ဲ အမိုက္အမဲ
ေ႐ႊကြပ္ကာ သိမ္းမထားခ့ဲေပမ့ဲ။

ေမွ်ာ္ျမင္႐ာတခုအတြက္
ခ်ိန္ခါေ႐ြးမႈေတြ စေတး
ၾကည္ႏူးဖြယ္ သိုက္ၿမံဳေဆာက္သင့္ခ်ိန္
နကၡတ္မွားေနတ့ဲ ႐က္႐ာဇာကို
ေဇာေခြ်းၾကား အဆိပ္သင့္ခ်ိန္မွာ။

သူေဌးႀကီး ဘီဂိတ္႐့ဲစကား
ျပန္ၾကားေယာင္မိ
"မင္း ဘာမွ မဟုတ္ေသးခ်ိန္မွာ
မင္းကိုယ္မင္း သတိ႐မယ္၊
သူမ်ားက မင္းကို ေမ့ေနမယ္"

"မင္းဟာ တခုခုျဖစ္လာ႐င္ေတာ့
မင္းကိုယ္မင္း ေမ့ေနမယ္၊
သူမ်ားက မင္းကို သတိ႐မယ္" တ့ဲ။

ငါေလးလား
ခုခ်ိန္အထိ
ေ႐ေပၚ အ႐ုပ္ေ႐းဖို ့ေတာင္
ေမ့ခ်င္ဟန္ေဆာင္ေန႐တ့ဲ
ဘဝနက္ထဲက ဝဋ္ေကာင္ပါ
ဒ႑ာ႐ီေတာင္ မဆန္ဝံ့ခ့ဲသူေလ။ ။


၂၀၁၇၀၁၁၇