ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း - ၿငိ မ္ း ခ် မ္ း ေ ရ း


P E A C E
ေ အ ာ င္ ေ ၀ း - ၿငိ မ္ း ခ် မ္ း ေ ရ း 

(မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၇

 ကတုတ္က်င္းနက္နက္ထဲ
ေခါင္းတလားမပါ
အျဖဴေရာင္။ ။
 

( ေ အ ာ င္ ေ ၀ း )