ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ေအာင္ေ၀း - သံ လြ င္ ေ န ၀ င္ ခ်ိ န္


ေအာင္ေ၀း - သံ လြ င္ ေ န ၀ င္ ခ်ိ န္ 
(မိုးမခ) မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၇

တိမ္မည္းႀကီးေၾကာင့္။
တိမ္မည္းႀကီးေၾကာင့္။

မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီေန၀င္တာ
အငုံ ့စိတ္ေၾကာင့္ပါ။ ။

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
(မတ္ ၁၉- ၂၀၁၇)

(Photo credit - https://picjumbo.com/category/abstract/)