ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

ေအာင္မွဴးေဝ ● စစ္ဝါဒီမ်ားေကာင္းမႈ

ေအာင္မွဴးေဝ ● စစ္ဝါဒီမ်ားေကာင္းမႈ
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၄၊ ၂၀၁၇

လက္တဖက္ျပတ္
ဘတ္လပ္တြဲလြဲ
သားကို ဆြဲ၍
ေကြ႔ေကာက္ေျပးသြား
လယ္သမား…။

ခါးလယ္က်ဳိးက်
မိုးမခ ပင္ေအာက္
ခေမာက္ အုပ္ထား
စစ္သည္မ်ား ေျမပုံ…။

ဘံုျပႆဒ္ဦး
ကူးညိမီးလွ်ံ
ဘေလာင္ဆန္ပူျပင္း
လင္းထိန္ေပေတာင္း
ရြာဦးေက်ာင္း…။

ေကာင္းကင္ခ်ိတ္လု
စိန္ဖူး ႏုျပာ
ဝဲကာ ေျမသက္
ေစတီပ်က္…။

ခက္လက္ ကြၽမ္းကာ
မစြမ္းသာသည့္
ကမၺလာေရာင္ေမာင္း
သစ္ေတာေဟာင္း…။

ေျပာင္းေရြ႕ရာသီ
ကဗ်ာစီေသာ
ဥၾသလည္းေသ
ဖုန္းဆိုးေျမ…။

ေရႊသကၤန္းမွာ
က်ည္ဆန္ရာနွင့္
ဗရဖြာျဖစ္ေန
ဆင္းတုေတြ…။

ေဝသီမူးမူး
ျမဴကူးေဝ့ေဝ့
ေတာင္ေကြ႔ေခ်ာက္နား
ကမူဖ်ားက
က်ားဆြဲတတ္ေသာ စာသင္ေက်ာင္း…။

ေထာင္းေထာင္းေၾကမြ
စိန္ေျပာင္းခၿပီ
စစ္ဝါဒီမ်ားေကာင္းမႈတည္း။ ။

ေအာင္မွဴးေဝ
၂.၄.၂၀၁၇ (တနဂၤေႏြ)