ရွာေဖြေရး ...

editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။
မိုးမခ ရံုးစားပြဲ - Home ရံုးခန္းအသစ္၊ အမွတ္ (၁၂၄)၊ ၅၇ လမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
ဖုန္း – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈ ၊ ၀၉ ၄၃၀ ၄၆၃ ၉၉ (မႏၱေလး)။ ။ စာတိုက္ေသတၱာ (၈၂၅)၊ ရန္ကုန္စာတိုက္ၾကီး။

Monthly Pledge to MoeMaKa

လစဥ္ မိုးမခကို ေဒၚလာ (၁၀.၀၀) လွဴျပီး အားေပးကူညီ ႏိုင္ပါျပီ။

သည္ေနရာကေန လွဴပါ။ မိုးမခက လစဥ္ စာေစာင္တေစာင္ စာတိုက္က ေပးပို႔ျပီး ဂုဏ္ျပဳမည္
(အေမရိကန္ႏိုင္ငံအတြင္းသာ)

အလွဴေငြမ်ားကို မိုးမခ၏ ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။