သားေလး နာဂစ္ ၁ လ ဴပည့္ ခဲ့ဴပီ


သားေလး နာဂစ္
ဓာတ္ပုံသတင္း
ဇၾန္ ၈၊ ၂၀၀၈

ဖဵာပုံ ၁၄ ရပ္ကၾက္၊ ဒုကၡသည္စခန္း၊
နာဂစ္မုန္တိုင္း ေနာက္တေနႚမႀာ ေမၾးတဲ့သားေလး၊
သူႚနာမည္ ေမာင္နာဂစ္ ...
အခု သူ တလဴပည့္ဴပီေပၝ့ ...။

Comments