နာေရးကုညီမႀုအသင္း အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာ ထုတ္လၿင့္ဴပီ

ေက်ာ္သူ၊ သန္းျမင့္ေအာင္ ႏွင့္ ေရႊဇီးကြက္တို႔ဦးေဆာင္သည့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ ထုတ္လႊင့္
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃

ဇြန္ ၁၀၊ ၂၀၀၈

ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ေက်ာ္သူ၊ စာေရးဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ လူမႈေရးေစတနာရွင္ ေရႊဇီးကြက္ႏွင့္တကြ အသင္း၀င္ ၂၁ ဦး၊ ၀န္ထမ္း ၅၀ ႏွင့္ ေစတနာ၀န္ထမ္း ၁၅၀ ျဖင့္ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္းၾကီးက ၎၀က္ဆိုက္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ကုိေတြ႔ရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ နာဂစ္ကယ္ဆယ္ေရး၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းသင့္ မိဘမဲ့ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကိုပါ အစြမ္းကုန္ တိုးခ်ဲ႔လုပ္ကိုင္ေနေသာ လူမႈေရးအသင္းၾကီးက ၎ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုတို႔ အစဥ္မျပတ္ သိရွိေနႏိုင္ဖို႔ ထိုအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။

ယခင္မူလ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ နာေရးကူညီမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားသို႔ ေဆး၀ါးကူညီလွဴဒါန္းမႈမ်ားအျပင္ နာဂစ္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ ေရွ႔တန္းက ေဆာင္ရြက္ေနေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္းၾကီးႏွင့္အတူ ေစတနာရွင္ ျပည္သူလူထု လုပ္အားေပးမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားသာမက နယ္ပယ္အသီးသီးက သံဃာေတာ္ ဆရာေတာ္မ်ားကလည္း ၀ိုင္း၀န္းအားေပးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

၄င္းတို႔အင္တာနက္ဆိုက္ - http://www.ffssyangon.com/ ကို သြားေရာက္ႏိုင္ပါျပီ။

Comments