Tu Maung Nyo - “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” ကတၱီပါအုပ္ထားတဲ့ အခဲမေက်မႈ

“လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” ကတၱီပါအုပ္ထားတဲ့ အခဲမေက်မႈ
တူေမာင္ညိဳ ။ ဇန္န၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၂
လူ႔ႏွလံုးသားခံစားခ်က္အရေျပာရရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျပစ္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး “ေထာင္” ေပါင္းမ်ားစြာမွာ မိသားစုေတြနဲ႔  ရွင္ကြဲ ေသကြဲ ခြဲျခားထားျခင္းခံၾကရသူေတြ ျပန္လည္ဆံုဆည္းၾကရတဲ့ အတြက္ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ရပါတယ္။ အေမနဲ႔သား၊ လင္နဲ႔မယား၊ ေမာင္နဲ႔ ႏွမ မိသားစုေတြ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ၾကရၿပီ။
ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)အရ “ျပန္ထုတ္ေပး”လုိက္တဲ့ “အက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူ ၆၅၁ ဦး ” ထဲမွာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူေတြအားလံုးနီးပါး ပါဝင္ပါတယ္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္စစ္တစ္ပုိင္းအစုိးရ (သမၼတ+အကလ)က “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္”ဆုိင္းဘုတ္နဲ႔ အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပး တာ ၃ ႀကိမ္ရွိပါၿပီ။
ပထမအႀကိမ္နဲ႔ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္တဲ့ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အမိန္႔အမွတ္ (၄၉/၂၀၁၁) နဲ႔ ဇန္နဝါရီ လ ၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အမိန္႔အမွတ္ (၁/၂၀၁၂) တို႔ဟာ “(၂၀၀၈) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၊ ပုဒ္မ ၂၀၄(ခ)” အရ ျဖစ္တယ္။ တတိယအႀကိမ္ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔မွာေတာ့  “ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)” အရ ျဖစ္တယ္။ ၃ ႀကိမ္စလံုး (သမၼတ+အကလ) ကလႊတ္ေပးတာျဖစ္တယ္။
 လူတစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႔ စနစ္ကို ၾကည့္ျမင္သံုးသပ္ၾကရာမွာ ကိုယ့္ဆႏၵစြဲေပၚအေျခခံၿပီး ခြဲျခားၾကည့္ျမင္လို႔မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။
 လူတစ္ဦးခ်င္းစီဟာစနစ္ကို ဘယ္လို ခ်မွတ္၊ လိုက္နာ၊ က်င့္သံုး၊ အေကာင္အထည္ေဖၚေနၾကသလဲဆိုတဲ့ ရႈေဒါင့္ကေနၾကည့္ သင့္ပါတယ္။
ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တို႔က ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတယ္/ေခါင္းမာတယ္စသျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္ၾကည့္ျမင္လို႔မျဖစ္ပါဘူး။ သူတုိ႔အားလံုး (အကလ) အဖြဲ႔ဝင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ၾကားမွာ သဘာဝက်က်ပဲ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျမင္ကြဲလြဲတာေလးေတြရွိမွာပါ။
၃ ႀကိမ္ စလံုးမွာ “ျပစ္ဒဏ္က် အက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူ”လို႔ပဲသံုးတယ္။ “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို လုံးဝ မသံုးဘူး၊ မေဖၚျပဘူး။ ဒီအခ်က္ဟာ သမၼတဦးသိန္းစိန္စစ္တစ္ပုိင္းအစုိးရ (သမၼတ+အကလ) ရဲ႕ သေဘာထားျဖစ္တယ္။ ရပ္တည္ ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္စစ္တစ္ပုိင္းအစုိးရ (သမၼတ+အကလ) ရဲ႕ မလိုက္ေလ်ာႏုိင္တဲ့/ အေလ်ာ့မေပးႏုိင္တဲ့ သေဘာထားနဲ႔ တင္းမာတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)အရ လႊတ္ေပးတာကို ေလ့လာစိစစ္ၾကည့္တဲ့အခါ  ေအာက္ပါအခ်က္ေတြ အထင္အရွားေတြ႔ရတယ္။
ျပည္တြင္း/ျပည္ပက ေတာင္းဆုိေနတဲ့ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူေတြအားလံုးနီးပါး ပါဝင္တယ္။
အဆစ္အေနနဲ႔နာမည္ဆိုးနဲ႔ လူသိမ်ားခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔နဲ႔ သူရဲ႕မိုက္ေဖာ္ဆုိးဖက္ တပည့္တပန္းအခ်ိဳ႕ရယ္၊ သြားေလသူ စစ္အာ ဏာရွင္ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ သားသမက္နဲ႔ ေျမး ပါလာတယ္။
လြတ္လာသူေတြထဲမွာ အမ်ားစုက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုလို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစု ပါဝင္တဲ့လႊတ္ေပးမႈက ျပည္တြင္းျပည္ပကေတာင္းဆုိေနတ့ဲ “အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” (General Amnesty) ေၾကညာၿပီး လႊတ္ ေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး ဆုိတဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္။
 ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအေပၚ သမၼတဦးသိန္းစိန္စစ္တစ္ပုိင္းအစုိးရ (သမၼတ+အကလ)က “ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္” မေပးလိုဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ ေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါတယ္။
“အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္”ဆိုတာ စြဲဆိုခ်မွတ္ထားတဲ့ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ အားလံုးကေန မည့္သည့္ႁခြင္းခ်က္/ စည္းကမ္းခ်က္ မွ် မထားရွိဘဲ၊ လံုးဝလြတ္လပ္ခြင့္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။
 ဒီလိုစိတ္ေကာင္းေစတနာ သမၼတဦးသိန္းစိန္စစ္တစ္ပုိင္းအစုိးရ(သမၼတ+အကလ)မွာ မရွိဘူးဆိုတာလည္း ေဖၚျပေနပါတယ္။
အက်ဥ္းသား/သူ (၆၅၁)ဦး ကို ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)အရ လႊတ္ေပးတယ္ဆုိတာ ျပစ္မႈအေႂကြး ခ်န္ၿပီး“ျပန္ထုတ္”ေပးလုိက္တာျဖစ္တယ္။ သေဘာက ေနာင္မွာ လႈပ္ရွားတစ္စံုတစ္ရာမွာပါဝင္ေဆာင္ရြက္လို႔ရွိရင္ မည္သည့္ ဝရမ္းမွ် မလိုဘဲဖမ္းႏုိင္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရတဲ့အခါမွာလည္း ယခင္ကေႂကြးခ်န္ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကိုပါ ေပါင္းထည့္ၿပီး က်ခံေစရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
 ဒါေၾကာင့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္မ်ားကိုပဲ ဥပမာထားေျပာရရင္ ေနာင္မွာလႈပ္ရွားမႈလုပ္လုိ႔၊ လႈပ္ရွားမႈမွာပါဝင္ေဆာင္ရြက္လို႔ သူတုိ႔ ဖမ္းဆီးခံရၿပီ၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿပီ ဆုိရင္ (လက္ရွိျပစ္ဒဏ္+ ယခင္ေႂကြးက်န္ျပစ္ဒဏ္) ေပါင္းၿပီး အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ခ် မွတ္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို ျပစ္မႈေႂကြးခ်န္၊ ေႏွာင္ႀကိဳးတည္းၿပီး ျပန္ထုတ္ေပးတာကိုက သမၼတဦးသိန္းစိန္စစ္တစ္ပုိင္း အစုိးရ (သမၼတ+အကလ)ရဲ႕ အခဲမေက်မႈကို အထင္အရွား ေဖၚျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။
အခဲမေက်မႈကို ပံုစံ ၂ မ်ိဳးနဲ႔ေတြ႔ရတယ္။
ပထမတစ္ခုက မင္းကိုႏုိင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ မင္းေဇယ်ာ စတဲ့ ၈၈မ်ိဳးဆက္နဲ႔ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္မႈကို အခဲမေက်မႈျဖစ္တယ္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မေပးႏုိင္တဲ့ အခဲမေက်မႈျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)နဲ႔ ေႏွာင္ႀကိဳးတည္းလုိက္တာျဖစ္တယ္။
ဒုတိယတစ္ခုက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ စားခြက္လု ခြာရာတုိင္းၾကတဲ့ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔နဲ႔ သူရဲ႕မိုက္ေဖာ္ဆုိးဖက္တပည့္တပန္းမ်ားနဲ႔ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕သားသမက္နဲ႔ေျမးေတြအေပၚအခဲမေက်မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မေပးႏုိင္တဲ့ အခဲမေက်မႈျဖစ္တယ္။
လူထုအံုႂကြမႈနည္းလမ္းနဲ႔ ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္သူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အာဏာရွင္စနစ္ အတြင္းစည္းထဲကေန ဗိုလ္လုတဲ့ သူကိုပဲျဖစ္ျဖစ္  “ ရန္- ငါ ” စည္း ျပတ္တယ္ဆုိတာ ေဖၚျပတာျဖစ္တယ္။
ဒီလိုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ဒီလို အခဲမေက်မႈေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ကုိယ္စားျပဳေနတဲ့အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ဆုိတာ လူတုိင္းရဲ႕ႏွစ္သက္ရာယံုၾကည္မႈနဲ႔မတူညီတဲ့သေဘာထားအျမင္ေတြကိုလက္ခံတည္ရွိခြင့္နဲ႔စည္းရံုး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။
ျပည္တြင္းျပည္ပက တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာက “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ႁခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပး ေရး” ျဖစ္ပါတယ္။
“ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား” လို႔လည္း လံုးဝ အသိအမွတ္မျပဳဘူး။ “ႁခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးလႊတ္ေပးေရး” ကို အခ်ိန္ဆြဲခဲ့ၿပီး  ျပစ္မႈ ေႂကြးက်န္အျဖစ္ ပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)အရ “ျပန္ထုတ္ေပး” ေပးတယ္။ အားလံုးလႊတ္မေပးဘူး။ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ က်န္ေနရစ္ သူ ေတြလည္း တစ္ပံုႀကီးရွိေသးတယ္။
   သမၼတဦးသိန္းစိန္စစ္တစ္ပုိင္းအစုိးရ (သမၼတ+အကလ) ရဲ႕ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈမရွိခ်က္ကေတာ့ ကမ္းကုန္ပါတယ္။ အားနာပါးနာ နဲ႔ “ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံရသူ” လို႔ေတာင္ မသံုးႏႈန္းပါ။
အခဲမေက်မႈ၊ ျပစ္မႈေႂကြးခ်န္ထားမႈဆုိတာ မယံုၾကည္မႈျဖစ္တယ္၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈျဖစ္တယ္၊ လူထုအံုႂကြမႈကို ထိပ္လန႔္ေၾကာက္ရြံ႕ ေနတာျဖစ္တယ္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ စစ္တစ္ပုိင္း အစုိးရ (သမၼတ+အကလ)ရဲ႕ မယံုၾကည္မႈကို အဘယ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ၾကားဝင္ၿပီး အာမခံခ်က္ေပးလုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး၊
ျပည္သူေတြနဲ႔ေက်ာင္းသားေတြကလည္း စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္တစ္ပိုင္းအာဏာရွင္စနစ္၊ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဖံုးကြယ္ထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ကမၻာမေၾကပါဘူး။ မယံုၾကည္ပါဘူး။ ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္ၿဖိဳဖ်က္သြားရမွာပဲျဖစ္တယ္။
 ဒါဟာ “၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး” ရဲ႕ စြဲၿမဲခုိင္မာတဲ့ သံႏၷိ႒ာန္ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုးကား
ပုဒ္မ ၄၀၁ (၁) ႏွင့္ ဆက္စပ္ပုဒ္မမ်ား -  ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၆  (The Code of Criminal Procedure . p 146)  
Photo - 7 Day News Journal

Comments